Dlaczego występują różnice w pomiarze kampanii afiliacyjnych w Google Analytics

Dlaczego występują różnice w pomiarze kampanii afiliacyjnych w Google Analytics

GA to dobry sługa, ale zły pan

Google Analytics to najbardziej rozpowszechnione narzędzie pomiarowe nie tylko dla sklepów internetowych. Największą zaletą jest to, że jest bezpłatny i zawiera wszystkie kluczowe dane dotyczące wydajności witryny, zasobów i zachowania odwiedzających, a w szczególności spojrzenie na ekonomiczne wskaźniki skuteczności reklamy online wraz ze wszystkimi źródłami reklam i ich porównanie. Jest wspaniałe, ale nie jest doskonałe, nie pokaże rzeczywistego udziału i wkładu poszczególnych źródeł w akwizycję danego zamówienia. Inaczej mówiąc, pokaże, ale jedynie w uproszczony sposób, który pod wieloma względami jest dyskusyjny. W każdym przypadku trzeba rozważyć, czy porównuję „gruszki z gruszkami”, czy moje wnioski są poprawne, zgodne z rzeczywistością. Czy decyzje podjęte na podstawie danych z GA nie mogą być złe / nieodpowiednie.

Wbrew temu jednak GA dla wielu sklepów internetowych jest nadal swoistym idolem. Często spotykamy się z argumentami typu „ale ja widzę w GA tylko to…..”, lub wręcz przeciwnie „……ale ja tego w GA nigdzie nie widzę“. Typowym przykładem jest nadal szeroko stosowana ocena reklamy według Last Click. Albo klasyczny przykład, w którym 1 + 1 + 1 nie równa się 3. Tj. 3 kanały reklamowe, każdy wyświetla 1 konwersję, ale GA widzi tylko 1 konwersję, przyporządkowaną zawsze tylko do jednego z nich. Do którego, z jakiego punktu widzenia i dlaczego, tu mogą powstawać różnice, i to jest właśnie to, o co tu chodzi.

 

Dlaczego warto korzystać także z innych narzędzi

Ogólnie mówiąc powodem różnic pomiędzy GA i innymi systemami są rozbieżne metryki między poszczególnymi narzędziami. Jeżeli np. systemy PPC wykorzystują metrykę kliknięcia, GA wykorzystują ruch. Aczkolwiek wiele osób w stosunku do tych metryk myli pojęcia, zasadniczo się one różnią. Ja jednak nie chcę w tym artykule wyjaśniać, do jakich celów i w jakim zakresie GA jest super i na odwrót, kiedy mogą być wątpliwe, a nawet sprowadzić Cię na manowce przy podejmowaniu decyzji. To może być tematem innego artykułu. My przyjrzymy się stosunkowi GA do rejestrowania i oceny efektywności i korzyści marketingu afiliacyjnego.

Większość nie tylko dużych sklepów internetowych korzysta równolegle lub wyłącznie z innych narzędzi analitycznych, które potrafią przynosić bardziej realny obraz faktycznych korzyści zwłaszcza, jeśli chodzi o atrybucję i realne korzyści poszczególnych mediów reklamowych i źródeł.

 

Jak odbywa się śledzenie w systemach afiliacyjnych

Podobnie jak w przypadku PPC, RTB i innych systemów reklamowych, również marketing afiliacyjny korzysta z własnych specjalnych narzędzi analitycznych i narzędzi do raportowania, dedykowanych dla tego kanału marketingowego i jego specyficznych potrzeb. W Dognecie korzystamy z systemu Post Affiliate Pro, dostępnego na rynku od ponad 15 lat, z którego korzystają sieci afiliacyjne oraz bezpośrednio sklepy internetowe w całej Europie.

Promocja w afiliacji funkcjonuje w taki sposób, że wydawca, tj. partner afiliacyjny, który podejmie decyzje o umieszczeniu jakiejś formy reklamy reklamodawcy (sklepu internetowego) na swoją stronę internetową, umieści do reklamy link zawierający specyficzne parametry afiliacyjne (unikalny ID wydawcy, ID banneru) i parametry UTM reklamodawcy właśnie dla GA. W ten sposób powinien utworzyć link, a gdy potencjalny użytkownik na jego stronie internetowej na niego kliknie, sieć afiliacyjna natychmiast zarejestruje kliknięcie. Zapisane są dane skąd, dokąd, dokładny czas, format reklamowy związany z tym kliknięciem. Gdy polecony w ten sposób użtkownik wyśle zamówienie, dzięki kodowi sprzedaży ze strony z podziękowaniem reklamodawcy (sklepu internetowego) nastąpi przekazanie informacji i v afiliacji jest odnotowana konwersja. Ta jest następnie na podstawie szczegółowych identyfikatorów (patrz niżej) przyporządkowana reklamodawcy i wydawcy, który sprowadził klienta, a następuje obliczenie prowizji.

 

W jaki sposób mierzymy konwersję w systemie Dognet

Priorytetowo do identyfikacji i mierzenia w systemie Dognet, oczywiście, korzystamy z plików cookies. Jednak ze względu na narastające ograniczenia patrzymy na źródło użytkownika i zapisujemy prowizję na podstawie wielu parametrów.

 Poniżej widać wszystkie identyfikatory w kolejności według ich zastosowania:

  • Unikalny kod kuponu influencera – na pierwszym miejscu jest unikalny kod wygenerowany przez reklamodawcę dla konkretnego wydawcy. Dlatego nigdy nie kopiuj kodów kuponów z innych stron internetowych lub portali społecznościowych.
  • Unikalne, stałe ID wydawcy – stosowane w integracji S2S (postback URL). Na przykład przy śledzeniu kampanii Zaloz.ma, gdzie lead jest co prawda zapisany tradycyjnie poprzez JavaScript, ale reklamodawca zapisze sobie ID reklamodawcy do leadu, i po kompletnym wypełnieniu profilu klienta następną prowizję 7,70 € zapisze poprzez postback URL
  • 1st i 3rd party cookies – w momencie kliknięcia na link wydawcy (bezpośredni lub przekierowany) powstają 1st i 3rd party cookies w przeglądarce. Są związane z konkretną przeglądarką i można je w prosty sposób usunąć
  • HTML5 Web Storage cookies – HTML5 cookies są zapisane w LocalStorage i usunięcie ich nie jest do końca proste
  • Ciasteczka flashowe – Ciasteczka flashowe już nie są przypisane przeglądarce, tak więc ciasteczka flashowe utworzone w przeglądarce Firefox są ważne także w Chrome, IExplorer, Opera itd.
  • User Agent i adres IP– typ i wersja przeglądarki klienta w kombinacji z adresem IP
  • Adres IP– tylko adres IP klienta

Powód i cel jest taki, żeby współpraca afiliacyjna była możliwie dokładna i uczciwa dla wszystkich współpracujących stron.

 

W jaki sposób rejestruje efektywność i raportuje GA

GA zapisuje wszystkie zdarzenia przede wszystkim na podstawie http refereru z użyciem parametrów UTM. Jest jednak wiele sytuacji, w których GA tych informacji nie rejestruje i Dognet nigdzie przy danym zamówieniu w GA nie występuje, aczkolwiek jednoznacznie powinien. Przyczyną może być urządzenie wykorzystywane przez klienta, ustawienia przeglądarki, sposób identyfikacji odwiedzin sieci afiliacyjnej (patrz wyżej), błąd po stronie wydawcy afiliacyjnego, lecz także problemy po stronie stron internetowych reklamodawcy.

 

Różnice w GA i w systemie Dognet? Obydwa systemy mają rację!

Systemy afiliacyjne wykorzystują znacznie dokładniejszy sposób mierzenia kanału afiliacyjnego, wykorzystują więcej parametrów do identyfikacji, dlatego wydawca jest zawsze poprawnie zidentyfikowany w stosunku do danego zamówienia.

Spójrzmy na sytuacje, w której w systemie Dognet widzisz w swojej kampanii zamówienia, których „ nie możesz odnaleźć w GA“. Inaczej mówiąc widzisz zamówienia, ale nigdzie na ścieżce zakupowej nie widzisz jako źródło Dognet. Konkretnie mam namyśli w raporcie GA: Konwersje -> Ścieżki wielokanałowe -> Konwersje wspomagane -> Wymiary podstawowe = Źródło/medium.

W jakich sytuacjach „nie spotkają się” w GA a Dognet = przy zamówieniu w GA nie pojawi się źródło „Dognet“:

 • Wydawca ma bezpośrednie linki i nie użyje UTM – w GA nie widać referer i Dognet jako źródło
 • Parametry UTM „ktoś“ usunie (proxy, program antywirusowy, firewall) – dtto
 • Ponowne wczytywanie strony po zatwierdzeniu cookies, koło fortuny = odwiedziny są już zarejestrowane jako odwiedziny bezpośrednie, przez co GA zapisana jest też konwersja
 • Śledzenie adresu IP – to bardziej dogłębnie omówimy w następnym rozdziale
 • Użytkownik w czasie między odwiedzinami i złożeniem zamówienia usunie cookies –GA znowu podaje jako źródło konwersji „Direct“
 • Przekierowanie strony (301) po przeprojektowaniu – jeżeli nie zostaną przeniesione parametry kliknięcia, w GA znów pojawi się jako Direct
 • Portale społecznościowe – jako źródło podany jest Facebook, YouTube, Twitter itd.
 • Newslettery – jako klient poczty elektronicznej (Gmail, Seznam itp.)
 • Duplikacji brakuje kanonizacji – Google samego siebie znaczy jako źródło https://yoast.com/rel-canonical
 • Ogólnie znane sytuacje opisane w poniższym artykule. https://stackoverflow.com/questions/6880659/in-what-cases-will-http-referer-be-empty

Wyraźnie, więc widać, że bardzo łatwo może dojść do sytuacji, w której raporty w GA nie pokrywają się z tym, co Ci raportuje system afiliacyjny. Występuje to jednak powszechnie w dowolnym systemie reklamowym. Wbrew temu jesteśmy w stanie jednoznacznie udokumentować wszystkie dane i parametry identyfikujące każde zamówienie i prawo do prowizji.

Dognet jednoznacznie zaprzecza, że mogłaby zostać zapisana konwersja i powstać prawo do prowizji bez tego, żeby na ścieżce konwersji istniało rzeczywiste kliknięcie z reklamy naszego wydawcy przy jednoczesnym spełnieniu parametrów kampanii.

 

Krótko na temat śledzenia adresów IP– tak czy nie i w jaki sposób go ustawić

Śledzenie adresu IP jest wykorzystywane do rejestrowania konwersji pośredniczonej przez wydawcę w sytuacji, gdy nie można zastosować standardowego pomiaru konwersji za pomocą pliku cookie. Zastosowanie znajduje konkretnie w poniższych przypadkach:

 • zamówienie zostało zakończone na innym urządzeniu niż to, na którym nastąpiło kliknięcie, tj. na innym urządzeniu tego samego klienta lub przez innego członka gospodarstwa domowego na jego urządzeniu
 • w przypadku usunięcia cookies z przeglądarki (zamierzonego lub niezamierzonego) między kliknięciem i wysłaniem zamówienia
 • w przypadku w zupełnej blokady potrzebnych cookies (ITP) na stronie przeglądarki (Safari)

Reklamodawca ustawia go jako opcjonalny parametr kampanii, jest w pełni przejrzysty, tak samo jak czas zapisania pliku cookie. Pozwolenie i czas zapisania zależy, więc tylko od celów Twojej kampanii afiliacyjnej i znajomości ścieżki zakupowej.


System i usługi Dognet należą wśród sieci afiliacyjnych w CZ i SK do najdokładniejszych i najlepszych. Wynika to jednoznacznie z niezależnej analizy opublikowanej w TyInternety.cz 21.04.2021 r. Kompletne porównanie znajdziesz TUTAJ

Jeżeli Tobie, reklamodawcy, będą do konwersji i ich oceny potrzebne dowolne raporty, proszę napisać do swojego affiliate managera. Poradzili, jak znaleźć je w Twoim koncie, lub przygotuje je pod klucz!

Roman Dobiáš

Mám na starosti aktivity Dognet v České republice.

Więcej artykułów, które mogą Cię zainteresować

Kampanie dostępne w naszej sieci: